Samarbeidsavtalen godkjent på medlemsmøtet 8. oktober 2019