Vi står sterkere sammen

Nittedal-samfunnet, får vi til mer når vi arbeider sammen enn om vi arbeider hver for oss. Vi ser resultatene av samhold hver eneste dag.

Arbeiderpartiet står for frihet, likhet og solidaritet. Vårt grunnsyn er at mennesker er frie, likestilte og har mulighet til å bestemme over sine egne liv. På områder som arbeid, helse, klima og kunnskap lager vi politiske samarbeidsprosjekter som inkluderer alle i samfunnet.

Politikken som vedtas og gjennomføres i dag skal ikke bare gagne dagens samfunn og innbyggere. Når vi tar både store og små avgjørelser må vi også ha de generasjonene som kommer etter oss i bakhodet. 

Nittedal skal være en kommune for mennesker i alle livets faser. Vi ønsker et samfunn med gode forutsetninger for alle, uten at størrelsen på lommeboka har noe å si. Gode barnehager, skoler og sykehjem er det viktig å opprettholde og styrke. Nittedal skal være en kommune som støtter innbyggerne våre fra vugge til grav.

  • Vi ønsker at innbyggerne skal sikres hele, faste stillinger og at vi har et anstendig arbeidsliv.
  • Vi garanterer for en sterk, offentlig helsetjeneste og sykehjemsplasser til dem som trenger det
  • Vi tar konsekvensen av at vi må passe på miljøet i alt vi gjør, slik at Nittedal forblir grønt og rent.
  • Vi vil gi alle barna i Nittedal gode skoler og barnehager
En far og hans to barn går tur i skogen, de har stoppet opp for å studere noe. Foto: Øivind Haug