Om Nittedal Arbeiderparti

Nittedal Arbeiderparti


Styret

  • Kristin Johnskareng

  • Elin Strand

  • Iren Beisvåg

    Iren er født i 1970 og hun bor på Hagan. Iren er opptatt av at vi skal ha en grønn og ren bygd hvor friområdene og marka skal være tilgjengelig for alle. Det er viktig at frivillige organisasjoner har gode vilkår, slik at vi som samfunn kan gi et bredt tilbud til alle, uansett hvem vi er, hvor gamle vi er og hvilke interesser vi har. Nittedal skal være et godt sted for alle. Iren trives aller best ute i marka gjerne med egen og andres hunder.

  • Arvid Ruus

    Arvid er 82 år og bor på Rotnes. Han er opptatt av å bevare Nittedals grønne profil, slik at kommunen vår blir et enda bedre sted å bo for alle. Han vil at syke og eldre skal ha et godt og forsvarlig behandlingstilbud i det offentliges regi, og ikke utsettes for privatisering. Videre mener han at et omfattende kulturliv og gode idrettslag er viktig for barns oppvekst

  • Hege Gromsrud

Lokallag i Nittedal Arbeiderparti

  • Hakadal og Rotnes Arbeiderforening