Våre politikere


Kommunestyret

 • Hanne er født i 1967 og bor på Rotnes. Hun er særlig opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, enten det er skole, barnehage eller fritid. Et godt barnevern, inkluderende fritidstilbud og trygge skoleveier er noen av sakene hun brenner for. Videre er hun opptatt av at Nittedal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tar vare på og utvikler de ansatte, og evner å rekruttere den beste kompetansen til våre tjenester.

 • Zeeshan er 36 år og bor på Hagan. Han vil jobber for søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO, og vil bygge flere kommunale barnehager for å skape en bedre balanse mellom kommunale og private barnehager. Han vil styrke vilkårene for idretten i Nittedal, blant annet gjennom realisering av Slattumhallen. Zeeshan er interessert i historie, og er glad i fotball. Han heier både på Arsenal og GIF gutter 2009, hvor han også er hjelpetrener.

 • Ann-Karin bor i Hakadal. Hun brenner for å skape gode liv for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hun vil bidra til gode omsorgstilbud og tjenester for folk i ulike livsfaser og med ulike utfordringer. En annen av hennes hjertesaker er at Nittedal kommune skal være en god og inkluderende arbeidsgiver, som sørger for at de ansatte har gode arbeidsvilkår. Til daglig jobber Ann Karin i Norges Handicapforbund. Når hun har fri står familie og venner i fokus.

 • Iren Beisvåg

  Iren er født i 1970 og hun bor på Hagan. Iren er opptatt av at vi skal ha en grønn og ren bygd hvor friområdene og marka skal være tilgjengelig for alle. Det er viktig at frivillige organisasjoner har gode vilkår, slik at vi som samfunn kan gi et bredt tilbud til alle, uansett hvem vi er, hvor gamle vi er og hvilke interesser vi har. Nittedal skal være et godt sted for alle. Iren trives aller best ute i marka gjerne med egen og andres hunder.

 • Petter Tveøy

  Petter er født i 1979, og bor på Havnås i Hakadal. Han brenner for et inkluderende lokaldemokrati, og for å legge forholdene best mulig til rette for barn og unge - både gjennom organiserte og uorganiserte tilbud. Både idrett, kultur, barnehage og skole ligger Petters hjerte nær. Samtidig er også Petter opptatt av å legge til rette for et godt arbeidsliv - for alle. Til daglig jobber Petter som IT-sjef i TINE, og bruker fritiden sin med familien, i langrenns- og alpinløypene og ute i skogen.


Styret

 • Iren Beisvåg

  Iren er født i 1970 og hun bor på Hagan. Iren er opptatt av at vi skal ha en grønn og ren bygd hvor friområdene og marka skal være tilgjengelig for alle. Det er viktig at frivillige organisasjoner har gode vilkår, slik at vi som samfunn kan gi et bredt tilbud til alle, uansett hvem vi er, hvor gamle vi er og hvilke interesser vi har. Nittedal skal være et godt sted for alle. Iren trives aller best ute i marka gjerne med egen og andres hunder.

 • Ann-Karin bor i Hakadal. Hun brenner for å skape gode liv for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hun vil bidra til gode omsorgstilbud og tjenester for folk i ulike livsfaser og med ulike utfordringer. En annen av hennes hjertesaker er at Nittedal kommune skal være en god og inkluderende arbeidsgiver, som sørger for at de ansatte har gode arbeidsvilkår. Til daglig jobber Ann Karin i Norges Handicapforbund. Når hun har fri står familie og venner i fokus.

 • Hege Gromsrud

 • Arvid Ruus

  Arvid er 82 år og bor på Rotnes. Han er opptatt av å bevare Nittedals grønne profil, slik at kommunen vår blir et enda bedre sted å bo for alle. Han vil at syke og eldre skal ha et godt og forsvarlig behandlingstilbud i det offentliges regi, og ikke utsettes for privatisering. Videre mener han at et omfattende kulturliv og gode idrettslag er viktig for barns oppvekst

 • Kristin Johnskareng