Trygghet for arbeid og helse – 1. mai 2020

Pål Einar Røch Johansen (leder Nittedal AP) og Hanne Børrestuen (gruppeleder Nittedal Arbeiderpartis kommunestyregruppe)

Kjære innbyggere i Nittedal, kjære venner og medlemmer av Arbeiderpartiet, kamerater1.mai er en viktig dag for mange. Vi markerer støtte og solidaritet til Norges og hele verdens arbeidere. Vi hilser alle som ønsker et samfunn hvor vi løser oppgaver i fellesskap. Der vi stiller opp for alle som trenger det, og der vi har et sterkt offentlig velferdssamfunn som jobber for trygghet, helse og arbeid for alle.


Nettopp trygghet for arbeid og helse er slagordet for årets 1. mai. Og hva er vel viktigere enn å snakke om det, i den tida vi er i nå. Hvor en pandemi truer folks helse, folks arbeidsplasser, barn og unges skolegang og hele infrastrukturen i samfunnet vårt. Arbeiderpartiets budskap i denne situasjonen er at ingen skal stå alene, men at fellesskapet skal stille opp. Dette er kjernen i de verdiene vi står for.


I disse koronatider er det mange helter. Vi vil trekke fram de som har stått i frontlinja; butikk- og transportansatte som har sørget for varer i hyllene. Renholdere som har hatt en særskilt viktig jobb i disse dager. Helsefagarbeider og sykepleiere og annet helsepersonell som har sørget for at vi ikke har fått smitte på våre institusjoner. De ansatte i skole og barnehage som har holdt motet oppe hos barn i alle aldre, og også oss foreldre som har sjonglert mellom egen jobb og rollen som hverdagspedagog. Mange har takket og klappet, det gjør også vi. Så må vi huske på disse heltene også når vi skal trygge gode arbeidsvilkår, når denne tida er over.


I Nittedal arbeider vi for et sterkere fellesskap i små og store saker. Nylig gikk i vi i front for å hjelpe vår alles Varingskollen over den kneika som koronaviruset har skapt. Varingskollen er fellesskap.  Åpen og inkluderende, og med stor dugnadsånd. Vi har også bidratt til at Gnisten Kompetansesenter sikres videre drift. At innbyggerne våre som trenger språkopplæring blir integrert i vårt lokalsamfunn, og at de som jobber der har forutsigbare arbeidsforhold - det er arbeiderpartipolitikk i praksis.


Fellesskap og solidaritet handler også om å se utover våre grenser. Derfor er vi stolte av at vi nylig vedtok å sende et sterkt signal til Arbeiderpartiets ledelse, om at Norge må bidra i den europeiske dugnaden med å hente barn ut av Moria- leiren i Hellas. I tillegg til grusomme forhold, banker pandemien på døra der også. I solidaritet med vårt ferieland Hellas, og for å redde noen av de mest sårbare verdensborgerne våre, er dette en viktig kamp å kjempe.


Vanligvis ville vi stått på torg, grendehus og andre steder folk møtes, for å uttrykke det budskapet vi jobber for og tror på. I år går ikke det. Vi får derfor hilse hverandre på nye måter. Gjennom dette innlegget, på sosiale medier, når vi møter gode sambygdinger ute på tur i marka, eller ved å ta en telefon til familie, venner og kjente.


Ingen skal stå alene, fellesskapet skal stille opp. Bare slik kan vi oppnå trygghet for helse og arbeid for alle. Gratulerer med dagen!