Uttalelse fra styret vedr. flyktninger i Moria-leiren.