Styremedlem

Arvid Ruus

Arvid Ruus

Arvid er 82 år og bor på Rotnes. Han er opptatt av å bevare Nittedals grønne profil, slik at kommunen vår blir et enda bedre sted å bo for alle. Han vil at syke og eldre skal ha et godt og forsvarlig behandlingstilbud i det offentliges regi, og ikke utsettes for privatisering. Videre mener han at et omfattende kulturliv og gode idrettslag er viktig for barns oppvekst