Varaordfører

Hanne Børrestuen

Hanne Børrestuen

Hanne er født i 1967 og bor på Rotnes. Hun er særlig opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, enten det er skole, barnehage eller fritid. Et godt barnevern, inkluderende fritidstilbud og trygge skoleveier er noen av sakene hun brenner for. Videre er hun opptatt av at Nittedal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tar vare på og utvikler de ansatte, og evner å rekruttere den beste kompetansen til våre tjenester.