Nestleder

Iren Beisvåg

Iren Beisvåg

Iren er født i 1970 og hun bor på Hagan. Iren er opptatt av at vi skal ha en grønn og ren bygd hvor friområdene og marka skal være tilgjengelig for alle. Det er viktig at frivillige organisasjoner har gode vilkår, slik at vi som samfunn kan gi et bredt tilbud til alle, uansett hvem vi er, hvor gamle vi er og hvilke interesser vi har. Nittedal skal være et godt sted for alle. Iren trives aller best ute i marka gjerne med egen og andres hunder.